Return to Article Details Anna Sidorova. Kommunikativnye strategii i kul'turnye praktiki v pole literatury. Barnaul: Izd-vo ALTGU, 2009