Shahnazaryan Н. (2023). Ol’ga Brednikova i Sergei Abashin, red. "Zhit’ v dvukh mirakh": Pereosmyslyaya transnatsionalizm i translokal’nost’. Sbornik statei. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2020. Laboratorium: Russian Review of Social Research, 14(3), 168–173. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2022-14-3-168-173