Patico, J. (2010). Novyi byt v sovremennoi Rossii: gendernye issledovaniia povsednevnosti. Pod red. E.Zdravomyslovoi, A.Rotkirkh, A.Temkinoi. SPb.: Izdatel’stvo EUSPb, 2009. Laboratorium: Russian Review of Social Research, 2(3), 208–211. Retrieved from https://soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/223