Nevskaia А. (2022). Mariia Pirogovskaia. Miazmy, simptomy, uliki: zapakhi mezhdu meditsinoy i moral’yu v russkoy kul’ture vtoroi poloviny XIX veka. SPb.: Izdatel’stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2018. Laboratorium: Russian Review of Social Research, 14(1), 138–140. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2022-14-1-138-140