Nevskaia Александра. 2022. “Mariia Pirogovskaia. Miazmy, Simptomy, Uliki: Zapakhi Mezhdu Meditsinoy I moral’yu V Russkoy kul’ture Vtoroi Poloviny XIX Veka. SPb.: Izdatel’stvo Evropeiskogo Universiteta V Sankt-Peterburge, 2018”. Laboratorium: Russian Review of Social Research 14 (1):138-40. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2022-14-1-138-140.