Shahnazaryan Н. (2023) “Ol’ga Brednikova i Sergei Abashin, red. ‘Zhit’ v dvukh mirakh’: Pereosmyslyaya transnatsionalizm i translokal’nost’. Sbornik statei. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2020”, Laboratorium: Russian Review of Social Research, 14(3), pp. 168–173. doi: 10.25285/2078-1938-2022-14-3-168-173.