Nevskaia А. “Mariia Pirogovskaia. Miazmy, Simptomy, Uliki: Zapakhi Mezhdu Meditsinoy I moral’yu V Russkoy kul’ture Vtoroi Poloviny XIX Veka. SPb.: Izdatel’stvo Evropeiskogo Universiteta V Sankt-Peterburge, 2018”. Laboratorium: Russian Review of Social Research, vol. 14, no. 1, May 2022, pp. 138-40, doi:10.25285/2078-1938-2022-14-1-138-140.